چهلمين سالگرد احمد ظاهر الماس شرق
با جمع اعضاي كانون فرهنگي احمد ظاهر 24 جورا سال 1398 صبح بامداد
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

 • Homaira Ak says:

  روح ظاهر جانعزیز شاد یادش گرامی باد هنرمند بی بدیل .

 • Adela Rasully says:

  روحش شاد بسیار عکس زیبا

 • Noor Mahjoor says:

  به کانون فرهنگی احمد ظاهر درود ها

 • Noor Mahjoor says:

  درود های بی پایان به اعضای کانون فرهنگی احمد ظاهر روح ظاهر عزیز شاد و یادش جاودان باد

 • Suhail Yousef says:

  آه شاید عاشقانم نیمه شب
  گل بروی گور غمناکم نهند
  تشکر از کانون فرهنگی احمد ظاهر جان هنرمند یکه تاز جهان 💔💔💔💔💔

Leave a Reply