0


… و زمانی شخصیتی چون داکتر ظاهر رئیس ولسی جرگه بود!
…او یوخت ډاکټر ظاهر په شان شخصیت د ولسی جرگی رئیس وه!
🇦🇫
داکتر عبدالظاهر فرزند مرحوم عبدالقادر ابراهیم خیل، به تاریخ ۳ می سال ۱۹۱۰ در ولایت زیبای لغمان دیده به جهان گشود. بعد از ختم دورهٔ ابتدائیه، دورهٔ متوسطه و عالی را در مکتب حبیبیه به اتمام رسانید و متعاقباً غرض کسب تحصیلات عالی عازم ایالات متحده امریکا گردید. داکتر ظاهر اسناد تحصیلات طبی خویش را از پوهنتون های معتبر امریکایی (کلمبیا) و (جان هاپکنز) کسب و سند تخصص جراحی را از پوهنتون پنسلوانیا بدست آورد.
داکتر ظاهر بعد از ختم تحصیلات عالی و کسب دوکتورا در طبابت، به وطن عودت و به حیث سرطبیب شفاخانهٔ شاروالی کابل به خدمت مشغول شد. وی داکتر مخصوص محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان نیز بود.… More
·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply