0ویژه برنامه شب یلدا رو در رو فامیل شب در مقابل فامیل یلدا رقابت میکنند.

برنامه را تماشا کنید و تمام نظریات خود و حتا جواب شما به بعضی سوالات را در کامنت به ما به اشتراک بگذارید! 😁👇

source

Ro Dar Ro [Family Feud Afghanistan]

Author Ro Dar Ro [Family Feud Afghanistan]

More posts by Ro Dar Ro [Family Feud Afghanistan]

Join the discussion 42 Comments

Leave a Reply