0

هنر نمایی دوست عزیزمان فرند جان یوسف را تماشا کنید .

دوستان عزیز را درود!
دوستان عزیز رسامی ظاهر جان است که در ظرف نیم ساعت تمام شده ولی در برنامه با سرعت میتوانید مشاهده نماید ، شما میتوانید از این کلپ 3 دقیقه ای ایده هم بگیرید.
ممنون #FarandSafi #Artist
Hello Friends!
Ahmad Zahir’s Portrait Drawing Which i have fineshed in 30 mins but here i edited and converted to 3 mins . Here you friends can have an idea!
Wish you All the BestSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply