0

هنرمند ورزیده و محبوب سینما کشور عبدالله صمدی در کنار هنرمند مشهور و شناخته شده افغانستان احمد ظاهر جان !

به هنگام سختى ها مشو نااميد
كه ابر سياه بارد آب سفيد
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 6 Comments

Leave a Reply