0

نمايي از اخرين كنسرت شب هاي جشن ثور سال ١٣٥٨ كه در كمپ وزارت ماليه برگزارشده بود و فقط يك و نيم ماه بعد
از اين كنسرتش و كنسرت خَيبر رستورانت طَي يك دسيسه ساختگي كمونست ها اين بلبل هميشه جاودان را بيرحمانه و نامردانه به شهادت رسانيدند .
روحش شاد و خاطراتش گرامي باد,# عزیز حسام
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 14 Comments

Leave a Reply