نغمه🎼کست سوم احمد ظاهر در استدیو های موزیک سنتر [ لیلی لیلی ] ۱۳۵۶
روی اول:
۱.سُرمه کردی، بمرم سُرمه کدی
۲.شبی را با من ای ماه سحر خیزان
۳.حسنت رُباید آبُ تاب
۴.رهان مرا از دردُ ناتوانی
۵.اولین عشقم تو بودی[افغان موزیک] ۶. الهی من نمی دانم به علم خود
روی دوم:
۷. لیلی، لیلی، لیلی
۸. خرابم ز مستی، خرابم خدایا
۹.اگر ز خلق ملامت و گر ز کردہ
۱۰. خرابات
۱۱.شُدَ ابرُ پاره پاره چشمک بزن ستاره
۱۲. نغمه🎼
نوازندگان:
آرگن۔اکوردیون: احمد ظاهر
جاز: عبدالله اعتمادی
طبله: استاد ولی
ساکسفون: استاد اسماعیل اعظمی
ترامپټ: استاد فقیر محمد ننگیالی
پیانو۔فلوت: مسحور جمال
ثبت: ظاهر قیومی
دیزاین: شیرشاه
قیمت همان وقت:۱۶۰ افغانی
گردآوری و تقدیم: م.خالد ببرکزی ځدراڼ
منتظر محتویات کست نیش ګژدم بمانید.


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply