نرمُ میشویند از رُخسار سنګ…

د احمد ظاهر انځورپاڼه - تصاویر احمدظاهر, profile pictureNenhuma descrição de foto disponível.Pode ser uma imagem de 1 pessoaNenhuma descrição de foto disponível.Pode ser uma imagem de uma ou mais pessoas

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply