0

نبشته: استاد وحید قاسمی !

مروری بر کارنامه های هنری احمد ظاهر
به مناسبت سی و چهارمین سالروز جاودانه شدن ستاره هنر

احمد ظاهر در شهر کابل دیده به جهان گشود. پدرش داکتر عبدالظاهر در زمان سلطنت محمد ظاهر به حیث صدراعظم کشور ایفای و ظیفه مینمود. ماندولین نخستین سازی بود که او در ایام کودکی با آن آشنا گردید و این هدیه یی بود از طرف پدرش برای احمد ظاهر. ا و در سنین نوجوانی تنبور هم مینواخت و به دنبال آن نواختن اکوردیون را به شیوه خود آموز فرا گرفت.
نخستین گروه موسیقی آماتوران در مکاتب در سال 1965 توسط شاگردان لیسه جبیبه ایجاد گردید. هنرمندان این گروپ قرار ذیل بودند:
احمد ظاهر: آواز خوان و اکوردیون نواز
عثمان پیلوتی، زمری صدیق زاد و اکبر نایاب: پیانو نوازان
فرید زلاند: نوازنده بانگو درم
نبیل مسکینیار: درم نواز
احمد ظاهر… More


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply