0

مگر امروز به بالین من آیی که دگر – عمر کوتاه مرا وعده ی فردا تنگ است….Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 30 Comments

 • Sadeed Enayat says:

  احمد ظاهر نه مرده. هنر او زنده است . هنر او مرگ ندارد. هیچ کسی بمثل مانند او نیست. و نخواهد آمد
  نامت جاویدان روحت شاد 💙

 • Atia Nassery says:

  R.I.P

 • Haseena Hasieb says:

  ظاهرم قلبم ❤️🙏

 • Sh Farahi says:

  Kheli zebaaaaa***

 • Wahid Noori says:

  Lovely

 • Sefatullah Sharifi says:

  یادش بخیر حنجره طلایی افغانستان.

 • Hawa Tanha says:

  هميشه جاويدان هستي

 • Waghma Sayam says:

  روحت شاد و بهشت برين جايت مرد خدا

 • Asad Alocozy says:

  ﺭﻭﺣﺖ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺩ ﻳﺎﺩﺵ ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﺮﺣﻮﻡ اﺣﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎﻭﻳﺪاﻥ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻫﻨﺮﺵ ﺯﻧﺪﻩ اﺳﺖ

 • H S Hazratsha Barlas says:

  یاد روز گار شیرین
  خاطرات عشق دیرین
  یاد بوسه های گرمت
  ان لبان نمکین
  یادت گرامی وخاطرات ات جاویدان احمد طاهر فقید

 • Shukria Kakar Javid says:

  قلب ماخالیست خالی ، دلبری دلها کجاست*** خاک سیاه از تو پرسم ، ظاهر زیبا کجاست***

 • حسین عثمانى says:

  زبانم را نمی فهمی نگاهم را نمی بینی
  ز اشکم بیخبر ماندی و آهم را نمی بینی

 • Po Pal says:

  روحش شاد …..

 • Sa Hil says:

  مرگ من روزي فراه خواهد رسيد

 • Mariam Amidi says:

  احمد ظاهر بهترین بود وبهترین خواهد ماند

 • Naser Temory says:

  قلب ات را شكستن اما صدايت را نتوانستند.

 • Samim Jabbari says:

  گاه در آغوش این گاه در آغوش آن،دل شده از دست من پی به بر دیگران

 • Tamana Best says:

  مرد نمیرد بمرگ مرگ از او نامجوست
  نام که جاویدشد مردنش آسان کجاست

 • Alhaj Saeed Gailani says:

  خداوندببامرزد روح هنرمند محبوب وپراوازه ماراشاد دتشته باشد.

 • Stephen Stephen says:

  Rohash shad yadash gerami

 • Walid Rahman Karwan says:

  من رانده زمیخانه ام ازمن بگریزید.
  دردی کش دیوانه ام ازمن بگریزد.
  در دست قضا جان به لب ودیده به مینا .
  سرگشته چوپیمانه ام از من بگریزد.
  خداوند غرق رحمتش کند جایش جنت روحش شاد باد

 • Hamidullah Aswad says:

  znda jaweed baad A,Z

 • Nadia Bilal says:

  روحی احمد ظاهر مرحوم شادو نامش همیشه جاویدان باد .

 • Safiullah Roudian says:

  روحش شاد احمد ظاهر

 • Rafee Tallash says:

  تمام آهنگ های احمد ظاهر نزد من موجود است ومن آهنگ هایش را دوست دارم .

 • Mohammad Ammâr Alowdin says:

  احمدظاهرهنرمندفراموش ناشدنى است

 • Kholmukhammad Shukhratdzhonovich Yorov says:

  Bulbuli SHARG

 • Shabnam BM says:

  ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ ﻳﺎﺩﺵ ﮔﺮاﻣﻲ

 • Sarajudin Hussaini says:

  احمد ظاهر شهید همیشه به قلب های ما جای دارد روح شاد جایشان فردوس برین باشد

 • Shafai Zahir says:

  برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو .
  برایم گریه کن فردا به جز یادی نخواهد بود .
  جوانی شعر و خواهد بود و نام لیلی و مجنون .
  ولیکین رهروان عشق و را رهبر نخواهد بود .
  هنرمند دلها مرحوم احمد ظاهر
  روحت شاد ……….

Leave a Reply