مرثیه و مصاحبه رادیویی با شادروان رحیم مهریار به یادبود از شهادت هنرمند همیشه جاویدان احمدظاهر جان عزیز

آواز : رحیم مهریار
مرثیه و مصاحبه رادیویی : به یادبود از احمد ظاهر
ویرایش : مسعود عظیمیSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 4 Comments

 • Zarghouneh Akbari says:

  احمدظاهر نمبر اول بود و است و خواهد‌بود نمبر دوم و سوم هم خودش بود, نمبر چهارم, پنجم و …اشرا نمی فهمم. شنیده ام احمدظاهر از مصروف ترین آوازخوانان وقت خود بود که حتی دیگر آوازخوانان و نوازندگان به واسطه دوستان احمدظاهر به احمدظاهر معرفی میشدند احمدظاهر دیدن, کاری آسان و سهل نیود,زیادتر اوقات با موتر مدل وقت یعنی موتر بینز در شهر و بازار ها ظاهر میشد, بعد از شهادت اش آلات موسیقی اش مورد شوق و علاقه زایدالوصفی دیگر هنرمندان قرار داشت حتی ماه ها پیش به کرایه ریزرف میشد, تا دیروز شاید اگر کسی تردید داشت اما امروز ثابت شده است که دیگر مثل احمدظاهر کسی پیدا نخواهد شد حتی نه کسی نزدیک به او…. روح مبارکش شاد باد. و هم خداوند رحیم مهریار را مغفرت کند هرچند درین مصاحبه خودرا کمی رها کرده بود اما پروا ندارد.

 • Suhail Yousef says:

  هنرمند قلب ها 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

 • نوروز نوخان فاریابی says:

  خداوند متعال بيامورزد هر دوي شانرا

 • Sardar Kbl says:

  روح هردو هنرمند دلها شاد. واقعاً مرحوم مهریار نکته اساس را اشاره نمودند هرکسی جای خودرا دارد کسی نمی‌تواند جای احمدظاهر را بگیرد به شرطیکه خودرا الی مقام احمدظاهر برساند.

Leave a Reply