0

لیسیه عالی حبیبیه سال 1342 احمد شاه صمدی در حال اجرای آهنگ و احمد ظاهر در حال نواختن اکاردیون .و جمیع از نوازندگان آماتور وقت, دوستان عزیز آنهای که در این مکتب در آن زمان بودند مخصوصا در همین کنسرت ها و محافل لطفا خاطرات تانرا بنویسد!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply