0

غوث زلمی در کنار مزار احمد ظاهر در سی و ششمین. سالگرد احمد ظاهر !

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد که
روزی می گفت
تنهایت نمی گذارم !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

 • Suhail Yousef says:

  احمد غوث زلمی گوینده بی نظیر و احمد ظاهر عزیز هنرمند استثنایی و فراموش نا شدنی 💝💝💝

 • Suhail Yousef says:

  💖💝💙

 • Ahad Tanha says:

  عمر طولانی نصیب گوینده بی بدیل و جنت فردوس برای مونس تنهایی هایم احمد ظاهر فقید را از بارگاه ایزد منان میخواهم

 • John Johnem says:

  when ghos zalma during the communist regime had a lot of power should have protected ahmad zahir from being killed by shaless cruel communists at the least he should made some interview not fake

 • Pashtoon Bahar says:

  احمد غوث زلمی گوینده بی نظیر و احمد ظاهر عزیز هنرمند استثنایی و فراموش نا شدنی 💝💝💝

Leave a Reply