0

عکس یادگاری احمد ظاهر با جمعی از هنرمندان و کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در این جمع کی ها را شناختید ؟ غالباً ۱۳۵۵
من که قمر گل و پایانش هارمونیه نواز رادیو تلویزیون استاد حنیف پدر داوود حنیف و پهلویش استاد محمد الدین زاخیل و پرستو و پش سر پرستو شاید مسحور جمال و خان قرباغی کسی که لنگی به سر دارد و و و را شناختم دیگران را شما بگویید
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 14 Comments

 • Noorullah Mirzad says:

  بسیار زیبا

 • Waihda Raihmi says:

  بسیارمقبول.

 • Shaima Akr says:

  در عقب خانم پرستو ظاهر جان ایستاده است .

 • Homaira Ak says:

  چقدر تصویر زیبا نماد دوستی صمیمیت و مهربانی بین هنرمندان آنوقت بود .یادش بخیر .

 • Hossain Jamalie says:

  خانم پرستو، استاد گل زمان، خان قرباغی

 • Suma Zmarai says:

  بسیار یک عکس زیبا تشکر از شریک کردن

 • Aqbal Omari says:

  جان

 • Mir Amid Ansari says:

  این عکس بعد از سال ۱۳۵۷ است به دلیل اینکه خان قره باغی بعد از ۷ ثور ۱۳۵۷ به رادیو راه یافت . قبل از آن نام او را کسی بنام خوانند رادیو نشنیده بود .

 • Shah Mahmood Karimi says:

  روحش شاد یادش گرامی احمد ظاهر جان

 • Maro Barekzai says:

  يادش بخير دوستى و محبت در ان زمان پر رنگتر بودعكس بسيار زيبا و به ياد ماندنى

 • Ghulamrsool Ahmady says:

  بسیار مقبول

 • Najla Sediqi says:

  یاد انزمان ها بخیر نادیه قمر گل خان قره باغ پرستو احمد ظاهر مسحور جمال را شناختم

 • میرعطا الله شهزاده امینی says:

  میرمن پروین اولین آهوازخوان زن که در رادیو افغانستان خواندتمام ریکارد ها را شکست تاند درجمعی هنرمندان است شناختم ازنزدیکان بنداست

 • Абдукарим Хакназаров says:

  نفری طاجیکی کست؟

Leave a Reply