0


ظاهر هویدا هنرمند اماتور افغانسستان، هشت سال قبل به روز ۵ مارچ سال ۲۰۱۲ درگذشت، او در سال ۱۹۴۵ بتاریخ ۲۸ فبروری متولد گردید و بعد از تکمیل نمودن دوره مکتب راهی مسکو و کشور های مختلف جهت فراگیری هنر موسیقی و تحصیل شتافت و به رادیو افغانستان وقت آمد و آهنگ های مانده گار از خویش به یادگار ماند روانش شاد !
سرویس خبری ۸ شب از رادیو تلویزیون ملی افغانستان هشت سال قبل
تشکر از دوست عزیز من محمد احمد جان
Mohammad Ahmad
گزارش : از اصغر جاوید
نطاق : عبدالجبار عزیزیار
Jabar Azizyar
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply