0

ظاهر هویدا با اعضای آرکستر گل سرخ در جریان تمرین آهنگ های شان, در این عکس فرید رستگار, فهیم شمیم, خالد ذکا, محمود الیاس, و فرهاد فیضی حضور دارند.
نشر عکس از محترم ایشور داس معزز!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply