0

شبِ ظُلمانی ام امشب سیاه از دیشب است امشب
اگر گویم شبِ یلدا عُمرم امشب است امشب
یلدا مبارک!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply