شبانگاه تا سحر در خواب بوديم و از خود غافل
يگانه ديدهء بيدار چشم باز مادر بود
خالد صديق چرخى

روز جهانى زن مبارك
Happy Womens day

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 33 Comments

 • فیلینا غزنوی says:

  روز زن مبارک

 • Hamed Tajarzada says:

  Zanda bad king zahir

 • Fayaz Amirkhil says:

  دیر ره شایسته روحش شاد باد یادش گرامی باد

 • Ahmad Yar says:

  مبارك تان باد زنان رنجديده كشورم

 • سیداصحاب آرین says:

  بسیارقشنگ

 • Nasir Ahmad Bromand says:

  هنرمند قلبم

 • Fayz Saghar says:

  We love you king of the voice.

 • Shaima Akr says:

  تشکر سلامت باشید.

 • Shakila Hussaini says:

  این صفحه خیلی کم فعالیت دارد خواهشا فعالیت های آنرابیشتر نمائید من علاقه مند خاص احمد ظاهر استم وهم چنان مبارک باد روز زن

 • عبدالاکبر شفق says:

  توبسیار با شرف هستی که با آهنگ هایت هرارهاانسان را خوش ساختی وملا عمر بی شرف است چرا که او هزارها انسان را درماتم و غم شانده است

 • Marwa Popalzai says:

  ظاهر جان نازززز قلب هاروحت شاد باد

 • Mohamad Nazari says:

  روحش شاد ویادش گرامی باد احمد ظاهر عزیز

 • الله داد حلیمی says:

  گرایان بهر روزی کودکان خویش را کور میخواهند
  طبیبان بهر روزی همه مخلوق را بیمار میخواهند
  مرده شو یان بهر روزی همه مخلوق را مرده میخواهند
  بنازم مطربان رابهر روزی همه را مسرور میخواهند

 • Asim Khan Dummar says:

  God bless him

 • Bibi Haji Ahmadi says:

  توَ۰بخشش۰کن۰این۰طالم۰های۰کابل۰را۰
  احمد۰طاهر۰شهید۰که۰چیزی۰که۰به۰حق
  تو۰کردن۰حیچ۰نیست۰که۰شهر۰ما۰ارآم
  شود۰بعد۰از۰همان۰روز۰تا۰امروز
  او۰شهید۰پاک۰

 • Nurzayee Mohamad says:

  Great astist

 • Shah Mahmood Karimi says:

  روحش شاد یادش گرامی احمد ظاهر جان

 • Homaira Ak says:

  سلام بر شما زنده باشید فوتو ظاهرجان هم بسیار زیباست ـ

 • Islam Muselman says:

  اواز دلنیشنت تا ابد زنده خواهد بودروحت شاد

 • Homa Hashemi says:

  خداوند روحش را غریقی رحمت خودش بگرداند صدایش همیشه زنده و جاویدان است

 • Eugenia Fernandes says:

  Cat Caeiro, Jose Carlos Teles, Zulmira Pereira, Quim Santos, Rubinho Tordato, Fernando Marceneiro, David Sá Pires, Paula Lopes, Paula Fidalgo, Maria Rebelo, Jose Pimenta, Felipe Silva Leandro, Laura Maria Sousa Fernandes, Albertino Loureiro, Nilson Silva, Juvenal Roberto Buzano, Maria De Lurdes Acúrcio, Madalena Jesus Ramos, Celia Marcedo, Antonio Rebelo, Manuela Miraldo, Ana Semedo, Cristina Moreira, Elisabete Roma, Lui Zao, João Oliveira, Ligia Pereira

 • Zaki Qanbari says:

  💓❤

 • Janmeer Wahedi says:

  Never and ever no one can sing like him

 • Zabèér Baloch says:

  Nyc

 • Khan Baba Yousafzai says:

  کاش زنده میبودی ظاهر جان

  ظاهر کجا رفتی قلب عزیزان را از غمت شکستی
  همان ګفتن کی ظاهر نه مرده ولی افسوز صد افسوز

 • Nada Ameri says:

  روحش شاد باد

 • Rizwan Khan says:

  تو طلب گار جوان های پر آوازه شدی

 • Rizwan Khan says:

  من که یک آدم بی نام و نشانم چی کنم

 • شاه پهلوان یکه توت says:

  مقبول

 • Basir Basir says:

  بلبل افغانستان صدایت همیشه زنده و سبر است.
  روحت شاد

 • هوش مالي says:

  بعد از این که رقیب دست در دست تو بداد بعد از این که رقیب از لبت بوسه گرفت ….

 • Masoud Aria says:

  بسیار قشنگ

 • Suhaila Rohina says:

  احمد ظاهر هيچ وقت نمرده و نميميرد . اوازاش و خواندن هايش جاويدانيست. نام اش چون جاويد شد-مردن اش أسان كجاست

Leave a Reply