0

شاخچه درخت و پرنده بالای شاخچه.
این تابلو را احمد ظاهر نهایت دوست داشت و در دیوار اطاق منزلش بود بعد از شهادت احمد ظاهر یک چند شات از خانه احمد ظاهر فلمبرداری شده بود در آهنګ , بازی تو کردی با سرنوشتم.Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply