0

سلام به علاقه مندان هنر و شخصیت سلطان قلبها, شادروان احمد ظاهر, به سلسله اصلاح عکس های قبلی, اینک متوجه این اشتباه باشید که تصویر جعلی با تصویر اصلی تفکیک گردد تا اشخاص کاذب بیننده کارهای بیهوده ایشان باشند!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply