در این برنامه :
مرور برنامه های ستاره افغان _ چای با عزیزیار_ هوای تازه و هاپ
گفتگو با مصطفی عزیز یار _ لیمه امیری و احمد پوپل

محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی پایین تماشا کنید

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (Afghan Star) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
———————————————————————————
| Official YouTube Channel |
| Official Facebook |
| Official Instagram |
| Official Twitter |

Watch TOLO TV on Yahsat /:

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

source

TOLO TV

Author TOLO TV

More posts by TOLO TV

Join the discussion 47 Comments

Leave a Reply