0

“سالِ گذشت و باز جوزاِ دیگر فرا رسید و روز تلخ برای مردمان حوزه ی هنری و فرهنگی ما، ۲۴ جوزا سال ۱۳۵۸ خورشیدی، درخشان ترین ستاره ی آسمان موسیقی کشور در هم آغوشی شفق خونین و در غربت آخرین شام سفر تنها و غریبانه فِرو نشت، در این روز هیولای مرگُ خاموشی و جنگ صداُ عشقُ عاطفه فرود آمد، اما در این مجادله نا برابر سپاه مرگُ نیستی با شکست شرم آور پس کشید و مردِ جاودانه شد”.# (نبشته از ویدویی سالگرد احمد ظاهر از رادیو تلویزیون ملی افغانستان)
عکس: در بالروم هوتل انتر کانتیننتال
آدمین : م.خالد ببرکزی ځدراڼ
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply