د احمد ظاهر انځورپاڼه – تصاویر احمد ظاهر – حلول سال نو ۱۳۹۷ خورشیدی بهار نو و سال نو را به هریک از کسانی که در این صفحه مارا همراهی مینمایند مبارک باد میگوید !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply