0

دوستان عزيز وگرانقدر سلام برشما !
عمر چه زود ميگذرد باورم نميشود كه اينقدر سالها ازاين تصوير گذشته باشد
تصوير پر از خاطرات جواني با شور و هيجانش با شوق و ارزو هايش کنسرت داشتم بعد از اجرا احمد ظاهر بلبل افغانستان عزیز ما روحش شاد
اين عكس يادگار خاطره هاي سالها سال است
چون تازه بدستم رسيد و برايم پر ارزش است خواستم شما دوستان هم بيبيند دراین تصویر احمد ظاهر زنده یاد استاد فقیر محمد ننگیالی استاد اسماعیل اعظمی استاد عبدالله اعتماد خودم با همصنفی های دوره لیسه مسلکی موزیک وقت افغانستان تالار سینما آریوب باغ بالا کابل زیبا

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply