0

دوستان عزيز سلام!
جديد ترين عكس احمد ظاهر كه از آرشيف زمرئ شعيب ابوى نشر گرديده، را خدمت علاقه مندانش تقديم مينمايم؛تشكر از ابوي صاحب.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 14 Comments

 • Karim Ahmadi says:

  روحش شاد یادش گرامی باد یگانه هنرمند واقعی ملی

 • Temor Safi says:

  آمین

 • Auazkhan Mirzaee says:

  روحش شاد هنرمندی بیبدیل

 • Shaima Akr says:

  روحش شاد باد و یادش گرامی .

 • Walid Yawazi says:

  روحش شاد ، تشكر از شما و از ابوي صاحب .

 • Fatah Saberi says:

  روحش شاد

 • Homaira Ak says:

  تشکر از شما روح ظاهر جان شاد یادش گرامی باد .

 • محمدداود ناصری says:

  روحش شاد

 • محمدداود ناصری says:

  روحش شاد

 • شاه صمیم رهگذر says:

  بیشک روحش شاد

 • Hayat Fidal says:

  زیبا

 • Mirwais Samimi says:

  روحش شاد

 • صفی الله عزیزی says:

  بسيار عالي روحش شاد باد

 • Sayed Mowdoode says:

  ❤️❤️❤️

  همه یارانم به پریشانی که سیه شام و سحری دارم
  دل من! ین نکته تو میدانی که بتاریکی قمری دارم

  چمنی دارم، سمنی دارم، گل سرخ و یاسمنی دارم
  بتک سیمیینه تنی دارم، زبتان تابنده تری دارم

  بخدا ای لعبت افسونگر! بخدا ای شوخ پری پیکر
  بخدا ای دختر سیمین بر! که مهی در هر سحری دارم

  بخیالت داده جمالت را، به نهان بوسیده خیالت را
  زلبش بشنفته مقا لت را ، خود از این ره با تو دری دارم

  سمنم بودی ، چمنم بودی ، گل یاس و سمنم بودی
  همه شب ورد دهنم بودی ، که بشیرینی شکری دارم

  تو اگر ماهی ، تو اگر شاهی ، تو اگر زیبنده دلخواهی
  زغمت با مرغ سحر گاهی ، به نهان سحری و سری دارم

  چه خطا دیدی؟ چه جفا دیدی؟ چه بغیر از مهر و و فا دیدی؟
  که چو گل بشکفتی و خند یدی چو بدیدی چشم تری دارم

  تو و دلبازی ، تو و غمازی ، تو و طنازی تو و ناسازی
  من و در عشق تو سخن سازی ، که بتی سیمینه بری دارم

  خبرم زاسرار نهان کردی ، سخن خود ورد زبان کردی
  دل و دین در پای خسان کردی ، بتو دعوی مختصری دارم

  چه شد آن چشمان گهر ریزت؟ چه شد آن فریاد سحر خیزت؟
  چه شد آن پیغام دل انگیزت؟ چه از آنها بار و بری دارم؟

  همه گویند که رهایش کن ، گله گرداری بخدایش کن
  دل و دین فارغ ز جفایش کن ، چکنم؟ من گوش کری دارم

Leave a Reply