دوستان عزيز ، امروز يك آهنك جالب را خدمت تان تقديم ميدارم .
فقيد احمد ظاهر كنسرتى داشت در سينما پامير ، استاد ارمان نيز در اين كنسرت حضور داشت ، احمد ظاهر جان خودش انانس ميدهد و از استاد ارمان خواهش ميكند كه يك آهنگ اجرا كند.

آواز : استاد ارمان
انانسر : احمد ظاهر
ترمپت : استاد ننگيالى
سكسفون : استاد اسماعيل اعظمى
درم : عبدالله اعتمادى
محل كنسرت : سينما پامير ، سال ١٣٥٨
شاعر : كريم شادان
تهيه و ترتيب ويديو : نسيم آريانفر

سپاسگذارم از محترم همایون ننگیالی که این آهنگ را در اختیارم قرار دادند.

دوستان عزيز ، امروز يك آهنك جالب را خدمت تان تقديم ميدارم .
فقيد احمد ظاهر كنسرتى داشت در سينما پامير ، استاد ارمان نيز در اين كنسرت حضور داشت ، احمد ظاهر جان خودش انانس ميدهد و از استاد ارمان خواهش ميكند كه يك آهنگ اجرا كند.

آواز : استاد ارمان
انانسر : احمد ظاهر
ترمپت : استاد ننگيالى
سكسفون : استاد اسماعيل اعظمى
درم : عبدالله اعتمادى
محل كنسرت : سينما پامير ، سال ١٣٥٨
شاعر : كريم شادان
تهيه و ترتيب ويديو : نسيم آريانفر

سپاسگذارم از محترم همایون ننگیالی که این آهنگ را در اختیارم قرار دادند.Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

 • Zarghouneh Akbari says:

  اگر هر قدر از آهنگ های کنسرتی احمدظاهر جان را داشته باشید لطفا” نشر کنید ممنون میشوم.

 • Shaima Akr says:

  خیلی زیبا ، تشکر از به اشتراک گذاشتن آن .

 • Farhad Suha says:

  جان بيادر اگر راست بپرسى همين ارمان نه صدا و نه … داره ولى از خاطر ظاهـر جان شنيدم خداكند كه سر كسى بد نخورده باشد البته ايي نظر بنده اس 🥀🥀

 • John Johnem says:

  this amazing thanks for sharing ustod arman is great

 • Fardin Herat says:

  هزار حیف همین موزیک حیف زحمت احمد ظاهر حیف همین لحظات زندگی که با صدای بی مزه آرمان سرف شده بود باز هم بخاطر احمد ظاهر گل

Leave a Reply