0

داکتر عبدلظاهر یکی از شخصیت های سرشناس کشور ما که در ولایت لغمان چشم بدنیا گشود تحصیلات ابتدایی و عالی خود را در وطن بپایان رسانید و برای ادامه تحصیل روانه خارج گردید و به تحصیلاتش در رشته طب در پوهنتون کولمبیا ادامه داد
داکتر عبدالظاهر بعد از ختم تحصیل دوباره به وطن برگشت و منحیث سر طبیب در یکی از شفاخانه های شهر کابل شروع به کار نمود .
داکتر عبدالظاهر هم چنان طبیب شخصی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بود .
داکتر عبدالظاهر در سال ۱۳۲۹هجری شمسی به حیث معین وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نمود و در سال ۱۳۳۷هجری شمسی به حیث سفیر افغانستان در کراچی ایفای وظیفه نمود . در سال ۱۳۴۰ از این مقام استعفا نمود و خود را در دور یازدهم شورای ملی به حیث وکیل مردم لغمان کاندید نمود و از سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۳ به حیث ریس شورای ملی ایفای وظیفه نمود .
تصویر داکتر عبدلظاهر صدراعظم سابق دوره شاهی در سفر شان به ماسکو که با عزت از ایشان پذیرایی گردید .

داکتر عبدلظاهر یکی از شخصیت های سرشناس کشور ما که در ولایت لغمان چشم بدنیا گشود تحصیلات ابتدایی و عالی خود را در وطن بپایان رسانید و برای ادامه تحصیل روانه خارج گردید و به تحصیلاتش در رشته طب در پوهنتون کولمبیا ادامه داد
داکتر عبدالظاهر بعد از ختم تحصیل دوباره به وطن برگشت و منحیث سر طبیب در یکی از شفاخانه های شهر کابل شروع به کار نمود .
داکتر عبدالظاهر هم چنان طبیب شخصی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بود .
داکتر عبدالظاهر در سال ۱۳۲۹هجری شمسی به حیث معین وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نمود و در سال ۱۳۳۷هجری شمسی به حیث سفیر افغانستان در کراچی ایفای وظیفه نمود . در سال ۱۳۴۰ از این مقام استعفا نمود و خود را در دور یازدهم شورای ملی به حیث وکیل مردم لغمان کاندید نمود و از سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۳ به حیث ریس شورای ملی ایفای وظیفه نمود .
تصویر داکتر عبدلظاهر صدراعظم سابق دوره شاهی در سفر شان به ماسکو که با عزت از ایشان پذیرایی گردید .
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

 • Pashtoon Bahar says:

  شخصیت های عالی همیشه قابل قدر بوده و است روحش شاد باشد جنت ها جایت افتخار وطن مان .

 • Suhail Yousef says:

  احمد ظاهر عزیز پسر داکتر عبدلظاهر صدرآعظم سابق افغانستان هنرمند بی همتا یعنی پسر شخصیت بزرگی بود ولی ذره ای کبر و غرور نداشت ……. متاسفانه حالا ببین…..

 • Abu Fazl Malek Omari says:

  معلومات بسیار جالب بود تشکز از شریک ساختن

 • Khanzada SheKast says:

  روح شان شادیادشان ګرامی جنت جایشان

 • Ahmad Zia says:

  GREAT SCHOLAR MAN OF POLITICIAN WITH GREAT SENSE OF HUMOUR ,I HAD THE OPPORTUNITY TO WORK IN HIS ADMINISTRATION.

Leave a Reply