0

خلیل بصیری نواسه مرحوم مولانا خال محمد خسته یکی از نقاشان کابل با جمعی از همکارانش(کانون فرهنگی احمد ظاهر ) که ثبت و راجستر وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد، مقبره‌ی احمد‌ظاهر را که زیر گرد و خاک پنهان شده بود، رنگ آمیزی و تصویر وی را نقاشی کرده است.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply