0

حاشا که من به موسم گل, ترک مَی کنم؟🍾🎶
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 4 Comments

 • Yon Es says:

  من لاف عقل میزنم و کار کی کنم

 • Hojjat Honardoost says:

  حاشا که من به موسوم گل،ترک می کنم
  من لاف عقل میزنم این کار کی کنم؟!

  یکی از جانانه ترین کارها و ثبت های آریانا میوزیک است.

 • Neda Shahzad says:

  من لاف عقل میزنم این کار و کی کنم

 • Ghulam Habib Noorzai says:

  ازقال وقیل مدرسه حال دلم گرفت.
  یک چند نیز خدمت معشوق ومی کنم…
  روحش شاد ویادش گرامی باد

Leave a Reply