0

جشن استقلال افغانستان چمن حضوري، ٧ شبانه روز دنياي از خوشی و سرور بود، آواز هنرمنداني ما همچون شاد روان احمد ظاهر، استاد هماهنگ و ديگر هنرمندان با دنياي از چراغ هاي رنگه و آتش بازي مثل يك خواب رؤياي لذت خاص داشت🇦🇫🌹
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 7 Comments

 • Hojjat Honardoost says:

  کابل درآن عصر اسطوره ای را بخود می پروراند.

 • Homaira Ak says:

  چه کابلی داشتیم همه خوش و شاد غرق در خوشی ها جشن هفت روزه را تجلیل میکردند هیچ کس نمیدانست هیولای سقویان غلامان زرخرید پنجابی ها وایرانی ها وشرق وغرب می آیند و همه را بر باد میدهند لعنت ابدی بر جهادی های کثیف .

 • Suhail Yousef says:

  کابل با همان کابلی هایش و احمد ظاهر عزیز هنرمند بی نظیرش زیبا بود💚💝🖤⁦♥️⁩💜💖🧡⁦❤️⁩💙

 • Sardar Kbl says:

  کاملاً بیاد دارم در کمپ وزارت زراعت در داخل کمپ در سر ستیژ مرحوم ظاهر هویدا آهنگ می سرود. واقعاً ایامی خوبی بود. کابل را آن عصر کابل می‌نامید ولی بدبختانه بگوییم که حال آن کابل نیست.

 • سعید جلیل سادات says:

  روحش شاد

 • Muhammad Khalid Hafid says:

  واقعاً همانطور بود.اماقدرش راندانستیم.

 • Za Far Hayat says:

  چقدر مردم خوشبخت بودند.
  آهنگ فرهاد دریا
  اوغایتا چی غایتا بود
  کاش ما هم میدیدیم

Leave a Reply