تحفه از یما نظری[فردین هرات] از هالند.

د احمد ظاهر انځورپاڼه - تصاویر احمدظاهر, profile pictureقد تكون صورة لـ ‏شخص واحد‏

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply