0

براى نخستين بار كنسرت احمد ظاهر در سال ١٣٤٩ هجرى شمسى در كابل نندارى به نفع مبارزه با بيسوادى كه به اثر كوششها و تشويق مرحوم نجيب الله رحيق مدير نشريه ژوندون و محترم استاد صفى الله ثبات, اولين بار احمد ظاهر روى ستيژ آمد، برگزار شده بود؛ در عكس استاد غلام نبى دلربا نواز و استاد ولى طبله نواز نيز ديده ميشود!
عكاسى از محترم استاد صفى الله “ثبات” شاعر,آهنگساز و دوست احمد ظاهر!
آرشيف و آ‌‌‌‌‌‌ډمین: م.خالد ببرکزی ځدراڼ
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply