ای نام غمت، ترانه ی من – عشقِ تو همه بهانه ی من
احمد ظاهر در حال تمرین نمودن در منزلش در شهر نو ( قوای مرکز) کابل ۱۳۵۶
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 14 Comments

Leave a Reply