0

ای بلبل شوریده شور از تو فغان از من
بر خیز که برخیزیم تیر از تو کمان از من
📸📻💽
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply