0

این پاز از عکس احمد ظاهر را بار اول در اهنگ از غمت ای نازنین در تلویزیون ملی افغانستان به شکل سیاه و سفید دیده بودم ولی انیکه به شکل کلر مشاهده کنید دوستان
عکس های با کوالتی از البوم عبدالوحید راشد – با ابراز امتنان!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply