این عکس احمد ظاهر از میان ۲۴ قطعه رول فلم برای کست توبا منی انتخاب گردیده بود
عکس های با کوالتی از البوم عبدالوحید راشد – با ابراز امتنان!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply