0


انا لله و انا الیه راجعون.
ستار جفایی نیز از میان ما رفت.
ستار جفایی تحصیلات عالی اش را
در تیاتر و سینما
در«پونه» هندوستان به سر رسانده بود
وی در زمانش از نخبگان و پــرآوازگان هنر افغانستان بود
در انتخاب نمایشنامه ها چه از نویسندگان خارجی
و چه داخلی سعی می کرد چیزی را برگزیند
که برای مردم نو باشد و خود نیز ذوق دگرگونه آفرینی
خویش را در آن بیازماید.
به همین خاطر بود که توانست
جماعت جدیدی بر هوا خواهان هنر تیاتر بیافزاید.
ستار جفایی خوش ذوق بود، کوشا بود
و تشنه دستیابی به آثار بلند اندیشانه.
هم او بود که برای اولین بار
به خاطر جنحال وکمی وقت برای دیکور صحنه
به همکاری مرحوم سیدمقدس نگاه
دست به ابتکار جالبی زد:
صحنه ها را با دراماتیک ساختن و تحرک افزایی
به گونه یی می چرخاند که فضای صحنه ها… More
Sattar Jafayi was not unemployed in America.
A glorious night in the memory of Ninevaz and Master Hashim.
Celebrated, Master Zealand, Master Mehwish and Shahla Zealand.
Invited Ra for more lights that night.
And made it a very memorable event.
Great work and other important projects were also thinking about it.
But badness didn’t give him a chance for years.
Sattar Jafayi in pureness and kindness among friends.
He was very famous.
I will shorten the words, in the future
God willing, again from this hardworking artist
And I will write good deeds and beautifully thinking.
Now I said one out of a thousand.
May his memory be remembered forever. In the photo:
Sattar Jafayi with long beard and glasses
It is seen in the middle. This too will pass. ·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 19 Comments

 • محمدیونس احمدی says:

  روحش شاد باد

 • Naji Khushpayqadam says:

  روح اش شاد و خداوند بزرگ آسایش ابدی نصیب اش بگرداند

 • Aref Qasem Askaryar says:

  روح شان در مکان ابدیت شاد و یادشان گرامی .

 • Zbh Maroof says:

  روح شأن شاد . افسوس است که شاهدان سفر های احمد ظاهر تا دم مرگ دهن بسته میمانند و گوشه یی از تاریخ فرهنگی کشور را نیست میکنند . باز هم یاد و کارکرد های شأن گرامی باد .

 • Haschimi Sayd Hamayon says:

  روح الماس شرق شاد گرامی باد

 • Qais Hotak says:

  روحش اش شاد. و جنت فردوس نصیب گردد. امین.

 • Shaima Akr says:

  روحشان شاد یادشان گرامی ، کاروان زندگی همین است یکی پی دیگر میرویم و جای ما را دیگران می گیرند .

 • Mirwais Hotak says:

  جنتونه دخدای پنصیبکری انشاالله الهی آمین یاربالعالمین

 • Rohin Omer says:

  توره والا به جز احمد ظاهر دیگرایش بیخی شادی واری هستن

 • Friba Akbar says:

  روح شان شاد و ياد شان كًرامي باد 😥🤲🏻🕋💐
  واقعاً شخص خوب و مهربان بودند . خداوند رحمت و جنتالفردوس نصيب شان كند🤲🏻🕋🌹

 • Nasim Baran says:

  روحشان شاد

 • Najibullah Aminyar says:

  روح احمد ظاهر حنجره طلائى
  كشور افغانستان شاد باشه

 • F Rahman Grami says:

  در كشور ما كسيكه مُرد بعد از وفاتش معرفي ميشود ورنه در زمان حياتش كسي حتي اسمش را نشنيده است. اين ناشي از آنست كه اولاً خود شخص به آنصورت لازم در جامعه فعال نيست و تاحدي هم مردم و ارگانهاي ذيصلاح در خواب زمستاني بوده اند، بودند، استند و در آينده نيز بيدار نخواهند شد.

 • Bibi Meharzad says:

  روح شان شاد

 • Mujtaba Hashemi says:

  روحش شاد و جنت فردوس جایش باد

 • Homaira Ak says:

  روحش شاد بادجنت فردوس جایش .

 • Ali Khaliqzada says:

  روحش شاد ویادش جاویدانه

 • Fatima Nabizad says:

  روح آش شاد

 • John Shoja says:

  Roeash shad

Leave a Reply