0

از راست به چپ محترم عبدالرحمان ،احمدظاهرجان و داکتر رضا شیق
قلعه نو ولایت هرات باستان یادشان گرامی !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

  • خطاب محبی says:

    روحش شاد باد سلطان قلب ها.

  • نادر افضلی says:

    این عکس در ولایت هرات کنار رود ادرسکن است…..و تلخص و یا همان فامیل آن پیراهن سفید قلعه نویی است اما عکس ادرسکن گرفته شده

Leave a Reply