از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پيمان دیگر…..
ثبت: ولی اشپاری, آریانا موزیک
تشکر از احمد جاوید حفیظی!
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply