#اریان_خان سلام و محبت از سرزمین هفت شهر هنر, هندوستان!

یاد از سلطان قلبها #احمداظاهر موسیقی افغانستان

بیست چهارم جوزا مصادف است با ۷۴ سالگرد تولد و ۴۱ سالگرد نبود آن هنرمند محبوب و خواستنخواه همه دوستداران هنر, احمد ظاهر.
من از آوان طفولیت با سیما و صدای این هنرمند تکرار نشدنی مرحوم احمد ظاهر سخت علاقه مند بودم و اینبار از سرزمین هندوستان از بحر بیکران موسیقی با تمام کوشش و تلاش بخاطر یاد این هنرمند افسونگر و محبوب افغانستان, بشما عزیزان چند پارچه آهنگ او را اماده و در زمان مناسب با شما در جریان خواهم گذاشت.
من به حیث دوستدار آواز, هنر و ادأ های هنری احمد ظاهر سخت علاقه مند بودم و خواستم احترام و محبت خویش را نسبت به این هنرمند محبوب سرزمینم افغانستان ابراز بدارم, بدون شک که یاد ها و… More
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

  • Suma Zmarai says:

    قواره ارین خان به شاهرخ خان میماندیعنی شاهرخ خان مقبول😅😅

Leave a Reply