0

#احمد_ظاهر، هنرمند فقید افغانستان بار دیگر در اذهان مردم زنده میشود. شبنم ظاهر همفری، دختر احمد ظاهر تصمیم گرفته است تا خاطرات، دست آوردهای هنری و زنده گی هنرمند فقید افغانستان را در قالب یک فلم مستند بسازد. شبنم ظاهربرای تامین مصارف ساختن فلم ازطریق آنلاین کمپاین خاص را براه انداخته است.
https://www.kickstarter.com/projects/zahirthefilm/ahmad-zahir-the-documentary-film?ref=b1ze6v&token=7a8ca2b9


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply