Aryan M

Author Aryan M

More posts by Aryan M

Join the discussion 8 Comments

 • Khalil Elaj says:

  خدا میداند چقه نفر فیلم را سرچ کرده نیافته، ههههه

 • Rocc Xax says:

  و این دختر در این فلم همان ملکه زیبایی دنیا ( مانیکا بلوچی ) ایتالیایی است واقعا زیبایی خارق العاده دارد. وقتیکه با دوست دختر ایتالیایی ام آشنا شده بودم زیبایی خودش را با مانیکا بلوچی برایم مقایسه کرد. یک روز وقتیکه گفتم اش که فکر می‌کنم ترازیاد دیده ام گفت که حتما مانیکا بلوچی را دیدی. و چند سال است که من هم همینطور یک ایتالیایی زیبا به زیبایی مانیکا را دارم. و همیشه می گویم اش که وی زیبا تر از مانیکا است که براستی هم بسیار زیبا است وقتیکه لباس های سرخ میپوشد ودر یگان پارتی در آهنگ Lady in red هر دوی ما می رقصیم بسیار لذت می بریم و جالب اینکه این آهنگ احمد ظاهر را هم برایش ترجمه کردیم و بعضا در وقت درایف میشنویم که خاطرات زیبای عشق هر دوی ما را زنده می‌کند و در اخیر آهنگ با بوسه های زیبا با هم پیمان می کنیم که هنوز هم یکدیگر خود را دوست داریم.

 • آهنگ خو جوره نداره نام فلم ره بگوین لطفا!

 • Max Maxi says:

  اسم فیلم رو کسی می داند

 • Mr. Bayat says:

  این آهنگ فوقالعاده است.نام کلیپ میشه بگوین یا نام فلم کلیپ را؟

Leave a Reply