آهنگ زیبای هنرمند بی بدیل و افسانوی مان احمد ظاهر را با تصاویر زیبای بهاری و گل و شکوفه تهیه نموده ام. این تلاش را اهدا میکنم به یاد آن بزرگمرد که همراز و همراه هر جوان عاشق سرزمین ما و کشورهای فارسی زبان دیگر بوده و همیشه جاودانه خواهد ماند.
کوشش میکنم آهنگ های جاودانه بیشتر را با ویدویو های تازه خدمت شما تقدیم کنم. شما لطف کرده اگر پسند کردید سابسکرایب هم بکنید تا هم از نوار های تازه باخبر بمانید و هم مرا در این امر یاری رسانیده باشید.
با مهر
دوست شما
شفيق
I have not met anyone from Afghanistan or Tajikistan who have not had wholehearted love and respect to the one and only Ahmad Zahir.
Ahmad Zahir and his music has been like an inseparable fellowship between lovers in times of great pain and great joy.
I have tried to mix this beautiful song with some videos of flowers and blossoms to pay tribute to this legend.

source

Shafiq-Hakimi1 شفیق حکیمی

Author Shafiq-Hakimi1 شفیق حکیمی

More posts by Shafiq-Hakimi1 شفیق حکیمی

Leave a Reply