0

احمد ظاهر و عبد الله اعتمادی🎤🎙
تشکر از عبدالله اعتمادی صاحب عزیز, بخاطر تشریک چنین عکس زیبا و تاریخی, آهنگ که زیاد دوست دارید را بنویسید در کامنت!!!🎼
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply