0

احمد ظاهر و شاگردان لیسه موزیک وقت
استاد اسماعیل اعظمی ، احمد ظاهر ، احمد ضیا راشیدی هنرمند موفق کشور،استاد فقیر محمد ننگیالی
تالار سینما آریوب باغ بالا کابل زیبا😊😍
عکس از آرشیف یما نظری ، از کشور هالند که لطف نموده اند عکس را به علاقه مندان احمد ظاهر تقدیم نموده اند !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 7 Comments

Leave a Reply