احمد ظاهر شبهای ظلمانی با اکوردیون مکمل و با کفیت عالی

source

HD OLD SONGS

Author HD OLD SONGS

More posts by HD OLD SONGS

Join the discussion 2 Comments

  • najeeb mr63 says:

    او بیدر چرا آهنگ را خراب میکنی، فکر میکنی با اضافه کردن ایکو آهنگ زیبا میشه، لطفا خوهشا ای کار را نکو، آهنگ را خراب نساز

  • Naweed Zahir says:

    سلام برادر محترم.
    اهنگ را خیلی زیبا جور کردین اما کوشش کنید که distortion نداشته باشد. چون که frequency و amplitud از range بیرون می شود distortion را به وجود می اورد. باز هم سپاس از کار های زیبای تان.

Leave a Reply