0

احمد ظاهر در کنار همصنفی ها و دوستان در لیسه ی حبیبیه !
شما با کدام آهنگ احمد ظاهر علاقه وافر دارید و کدام آهنگ وی را زیاد میشنوید ؟
تشکر از حاجی احمد جاوید احمدی.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply