احمد ظاهر در حال خوانش فرمایش علاقه مندان در کنسرت.
از کلکسیون خالد ببرکزی ځدران.

د احمد ظاهر انځورپاڼه - تصاویر احمدظاهر, profile pictureقد تكون صورة لـ ‏شخص واحد‏

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply