0روی دکمه سبسکرایب {مشترک شدن} کلیک کنید تا از ویدیو های جدید ما باخبر شوید
سلام ودرود دوستان وهمراهان عزیز!
در این ویدیو به حقایق عجیب و باورنکردنی احمد ظاهر پرداختیم امید وارم به اطلاعات تان اظافه شود!!!

source

Persian City

Author Persian City

More posts by Persian City

Join the discussion 28 Comments

 • Antazar Xxx says:

  مردزمان بوداحمدظاهروچنین بزرگ مردی چنین‌کثافت کاری نکرده ونمیکند

 • Ali Akbar says:

  همه دخترای دنیا صدقه یک تار مویش.

 • واااای خدا من الان فهمیدم که احمدظاهر یک پشتون بود روحش شاد😣😣 ولی این نژاد پرستی خوب نیست که این مجری کصکش میگه دیوانه کننده تر خب مگه چیه پشتون مگه چشه

 • RayeEs Bilal says:

  جناب به خاطر یک چند دانه لایک نام یک مرحوم ره بد نکو

 • روح مرحوم احمد ظاهر شاد بهشت برین مکان ابدی ایشان باد
  این که شما تهمت میبندید
  از بار او کم میکنید و باری خودرا زیاد

 • حیف احمد ظاهر که مال افغانستان بود و خوب قدرشو ندونستن این ملت بی فرهنگ روحت شاد یادش گرامی باد

 • فکر کنم آدرس را مادرت برآید داده که سینه بند و نیکرم آنجاست رفتی پیدا کردی برنامه درست کردی

 • چهل سال از مرگ‌احمد ظاهر جان شد هنوزهم پشتشه ایلا نمیتین کثافت ها.

 • اون یک آدم با خدا بود روحش شاد ۰🌷

 • کاملن دورغه جای تاسف همچین حرفا میزنین واقعان

 • روحش شاد نوجوان بودم ترانه هاشو گوش میکردم و خواننده های افغانستان ترانه های قشنگی میسازن

 • روحت شاددد

 • daei mammad says:

  چه فرقی می کند احمدظاهر تاجیک بود هزاره بود بلوچ بود پشتون بود کرد بود لر بود ویا اهل هرکجای این جهان که بود او احمدظاهر بود او پیام اور مهربانی ودوست داشتن انسان ها بود.او درمدت کوتاه فغالیت هنرمندانه اش درحدود400 ترانه واهنگ اجرا کرد او اکثر اهنگ هایش به زبان فارسی(فارسی دری)بود او ده ها اهنگ به زبان پشتون اردو وانگلیسی هم خوانده است.او یک انسان بزرگ از یک خانواده بزرگ بودپدراو ظاهرخان بارها از طرف پادشاه انساندوست افغانستان که چندسال قبل از طرف لوئی جرگه لقب پدرافغانستان نوین به اوداده شده است.به ظاهرخان حکم نخست وزیری داده بود وظاهرخان هم با انتخاب تعدادی وزیر پاک ودرستکار در طول سالهای نخست وزیریش خدمات بزرگی به کشور افغانستان انجام داده بود اما احمدظاهر بسیار مشهورتر ومحبوبتر از پدرش که نخست وزیر افغانستان بود

 • اینا همه چرنده بخاطر محبوبیتیش تهمت زدن به او وگرنه او به سن ۳۳ سالگی سه زن داشت جناب محترم شنیدن کی بود مانند دیدن

 • Walid Ahmad says:

  همین مردمی کابل زیاد خراب مردم استن. فکر کنین یک بچه پاک ساده از قریه میامد بری درس خاندن. این ها باز این بچه شراب خوردن زنکه بازی هر فسقو فصاد یاد میدادن. جای که حرامزاده گی است همین مردم به پشتون ها یاد دادن. اگر نی مردمی ما اینقدر به این چیز ها بلتیت نداشتن. وقتی یک بچه پشتون به کابل میامد اینقدر توهین تعقیر می‌شد. او بچاره به زبانی خود میشرمید. ابن کابلی ها خوده زیاد با فرهنگ و با کلچر میگرن ولی در اصل بسیار مردمی بی مصولیت و خطرناک استن.

 • فدات سلطان صدا الماس شرق 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷👑🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷👑🌷👑👑👑🌷🌷🌷👑🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷👑👑

 • اینها ره که اکثریت میدانست، مه فکر کدم شاید یگان ثبوت جديد داشتید اما به هر حال خوب بود.

 • Nassir Sahel says:

  صدای این هنرمند بزرگ در روح و جان مردم ریشه دوانیده و ابدی خواهد بود اینها حرفهای پوچ و بی اساس است و نمیتواند محبت مردم نسبت به این مرد بزرگ را کم کند و شما هم حق ندارید حرفهای بی پایه و اساس را بدون سند و مدرک در مورد یک شخصیت بزرگ مطرح کنید

 • Daud Shirbaz says:

  چی ضرور این چنین موضوعات احمقانه را در پای یک هنرمندی که دیگر درین جهان نیست تا از خود دفاع کند تهمت می بندید. لازم نیست بخاطر چند تا subscriber مثل خودتان مطالب پوچ و بی مورد را نشر کنید

 • ziba Haidari says:

  اول که : صمد دار دار رفیق صمیمی احمد ظاهر از این تهمت فحشا به احمد ظاهر را کاملا دروغ می شمرد دوم اینکه ، طور گفته عام : کوسی که به سر راهه هرکس نگایه دلش سیایه، احمد ظاهر هرگز به هیچ دختری تجاوز جنسی نکرد. روحش شاد .

 • norm says:

  Urura singe ? Tabiatuna khi de?

 • Ramin Twd says:

  کلا دروغ هست

 • فقط بگوین شما در آن زمان زنده بودین توبه توبه

 • لاحوله ولاقوته الا بالله ..
  مزخرف را بس کنین
  ظاهرجان روحش شاد باد یادش گرامی باد
  بعضی ها چی میداند که ظاهر کی بود چیگونه بود چی شخصیتی بود روش رفتار گردارش انسانیتش و غیره بهترین بود و بهترین و جاویدان همیش میماند

 • نخیراشتباه گرفتین ایشان ازتاجک های لغمان است

Leave a Reply