احمد ظاهر جان و شمس الدین شهابی که در عکس های بی کیفیت نیز دیده بودید در اینجا احمد ظاهر جان را خوبتر تماشا بنمایید.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply